sport


 

Kontingent Udskriv

 

Årlige kontingentsatser gældende fra 2018 er tilpasset spilleformer i grupperne.  

Det bemærkes, at der er taget højde for at der nu kan spilles på kunstgræs og dermed fodbold året rundt, ligesom halleje og stævnegebyrer er en del af kontingentbetaling.

 

Opkrævning udsendes - evt. via mail - til betaling med halvdelen i henholdsvis april/maj og august/september. I løbet af 2015 er iværksat PBS løsning. 

Ved indmeldelse efter hhv. 15/5 og 15/9 betales halvårskontingent med ½ takst.

Ved udmeldelse eller sat på pause før hhv. 1/5 og 15/9 betales halvårskontingent med ½ takst. 


Det anførte registreringsnummer (9296) og kontonummer (4582 412 230) SKAL anvendes og medlemsnummer påføres som betalingsreference + gruppebetegnelse.

Der kan også betales via MobilePay til 99177. Som tekst skal her anføres KTG + de sidste 5 cifre i medlemsnummeret (3xxxx). 

 

Kontingentsatserne er afhængige af, at forskellige budgetforudsætninger opfyldes. Bl.a. forældrehjælp til salg af SIFA Påskeskrabere, opgave med oprydning/rengøring (4-5 timer) ved Karneval, salg af julekalendere og juletræer samt kantinepasning mv. 

 

Spilleform 3:3                    

U5  -     800 kr. (400 kr. halvårligt) 

U6  -     800 kr. (400 kr. halvårligt)

U7  -     800 kr. (400 kr. halvårligt)

 

Spilleform 5:5

U8  -     1.000 kr. (500 kr. halvårligt)

U9  -     1.000 kr. (500 kr. halvårligt)

U10 -    1.000 kr. (500 kr. halvårligt)


Spilleform 8:8

U11 - 1.200 kr. (600 kr. halvårligt)

U12 - 1.200 kr. (600 kr. halvårligt)

U13 - 1.200 kr. (600 kr. halvårligt)


Spilleformer 11:11, 8:8, 7:7

U14 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U15 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U16 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U17 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U18 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U19 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)


Senior - 1.800 kr. (900 kr. halvårligt)

Kvinder - 75 kr. pr. kamp der er deltaget i (min. 300 kr. og max. 1.200 kr. pr. sæson)

Old boys - 75 kr. pr. kamp der er deltaget i (min. 300 kr. og max. 1.200 kr. pr. sæson)


Det bemærkes, at alle medlemmer af kontingentbetaling bidrager med ca. 125 kr. til SGIF fællesudgifter.

 

Opkrævet kontingent forudsættes betalt rettidigt. I modsat fald forbeholdes ret til at opkræve et rykkergebyr på 50 kr.

 

Udebliver kontingentbetaling fortsat efter rykkerprocedure, kan medlemmet udelukkes fra al sport i SGIF regi.

 

Evt.  yderligere INFO ved klubbens medlems- og kontingentadministrator, jf. fanebladet "Kontaktpersoner"  

 

  

 

Senest opdateret: Onsdag, 07. marts 2018 10:19