sport


 

Kontingent Udskriv

Kontingent 

 

Årlige kontingentsatser gældende fra 2018 er tilpasset spilleformerne i grupperne.  

Det bemærkes, at der er taget højde for, at der kan spilles på kunstgræs og dermed fodbold året rundt, ligesom halleje og stævnegebyrer er en del af kontingentbetaling.

 

Fra foråret 2019 ændres princip for kontingentopkrævning.

Fremover skal betales via kortbetaling, fx VISA/Dankort eller Mastercard. Alle meddelelser om tilmelding og betalingsfrister vil blive sendt pr. e-mail.

Opkrævning for foråret vil ske den 1. april og for efteråret den 1. september.

BEMÆRK, at I ved første betaling indgår en aftale om en abonnementsordning med fast betaling, så længe jeres barn er medlem af SGIF Fodbold. Akkurat som fx. en aftale med et mobiltelefonselskab.

Undtagelsesvis tilbyder vi et alternativ med betaling via konto i Spar Nord Bank, men Fodboldudvalget foretrækker, at I vælger abonnementsordningen, da det letter vores administration.


Ved indmeldelse efter hhv. 15/5 og 15/9 betales halvårskontingent med ½ takst.

Ved udmeldelse eller sat på pause før hhv. 1/5 og 15/9 betales halvårskontingent med ½ takst. 


Kontingentsatserne er afhængige af, at forskellige budgetforudsætninger opfyldes. Bl.a. forældrehjælp med oprydning/rengøring (4-5 timer) ved Karneval, salg af julekalendere og juletræer samt kantinepasning mv. Altså SGIF medlem = forpligtende medlemsskab.

 

Spilleform 3:3                    

U5  -     800 kr. (400 kr. halvårligt) 

U6  -     800 kr. (400 kr. halvårligt)

U7  -     800 kr. (400 kr. halvårligt)

 

Spilleform 5:5

U8  -     1.000 kr. (500 kr. halvårligt)

U9  -     1.000 kr. (500 kr. halvårligt)

U10 -    1.000 kr. (500 kr. halvårligt)


Spilleform 8:8

U11 - 1.200 kr. (600 kr. halvårligt)

U12 - 1.200 kr. (600 kr. halvårligt)

U13 - 1.200 kr. (600 kr. halvårligt)


Spilleformer 11:11, 8:8, 7:7

U14 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U15 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U16 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U17 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U18 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)

U19 - 1.400 kr. (700 kr. halvårligt)


Senior - 1.800 kr. (900 kr. halvårligt)

Kvinder - 75 kr. pr. kamp der er deltaget i (min. 300 kr. og max. 1.200 kr. pr. sæson)

Old boys - 75 kr. pr. kamp der er deltaget i (min. 300 kr. og max. 1.200 kr. pr. sæson)


Det bemærkes, at alle medlemmer af kontingentbetaling bidrager med ca. 300 kr. til SGIF fællesudgifter (husleje mv.).

 

Opkrævet kontingent forudsættes betalt rettidigt. I modsat fald forbeholdes ret til at opkræve et rykkergebyr på 50 kr.

 

Udebliver kontingentbetaling fortsat efter rykkerprocedure, kan medlemmet udelukkes fra al sport i SGIF regi.

 

Evt.  yderligere INFO ved klubbens medlems- og kontingentadministrator, jf. fanebladet "Kontaktpersoner"  

 

  

 

Senest opdateret: Mandag, 18. marts 2019 19:51