sport


 

Velkomen til Svenstrup-Godthåb Fodbold Udskriv

 

Velkommen til Svenstrup-Godthåb Fodbold 

 

Svenstrup-Godthåb Idrætsforening (SGIF) byder både jeres barn (børn) og jer velkommen i foreningen.

Svenstrup-Godthåb Fodbold (SGF) er sammen med gymnastik de to største idrætsgrene i SGIF, som har 10 forskellige idrætsaktiviteter. Fodboldafdelingen har ca. 500 medlemmer og tæt på 40 hold. Foreningen har i alt ca. 1.300 medlemsskaber.

Fodboldudvalget har lavet denne lille INFO for at give jer et indtryk af, hvem SGF er, hvad fodboldafdelingen står for, og hvad I kan forvente som medlem. Samtidig sendes også et signal om, hvad Svenstrup-Godthåb Fodbold forventer af jer, så vi sammen kan skabe de bedst mulige rammer til fodbold for både børn og voksne - piger og drenge.

Klubbens målsætning for børne- og ungdomsfodbold.

 • at få så stor en del af lokalområdets unge – både piger og drenge – engageret i at spille fodbold
 • at alle spillere udvikler sine fodboldfærdigheder uanset spillemæssigt niveau
 • at fodbold for børn har legen og glæden ved spillet i centrum
 • at fodbold spilles på børnenes og de unges forventninger
 • at efterleve DBUs holdninger og handlinger til børne- og ungdomsfodbold.

Det betyder dog ikke, at vi ikke gerne vil vinde fodboldkampe, men resultaterne må bare ikke komme på bekostning af målsætningen.

Spillerne kan forvente

 • fodbold hele året – om end i begrænset omfang i vintermånederne
 • engagerede trænere og ledere
 • baner, bolde og træningsredskaber
 • spilledragter til kampe
 • omklædningsfaciliteter og dommere til at lede kampene
 • cafeteria og klublokale med god atmosfære og rimelige priser
 • turnerings- og stævnedeltagelse samt tilbud om deltagelse i fodboldrejser i både ind- og udland.

 Klubben forventer af spillerne

 • at I er gode holdkammerater over for alle på holdet og i gruppen generelt
 • at I tager godt imod nye holdkammerater
 • at I opfører jer korrekt over for dommere og modstandere
 • at I lytter til træneren og udfører de opgaver hun/han forlanger af jer
 • at I møder til aftalt tid – til både træning og kamp
 • at I ved behov for afbud til kamp meddeler jeres træner det i god tid (afbud på kampdagen eller dagen før kamp er uacceptabelt)
 • at I behandler klubbens faciliteter og materiel på en sådan måde, at drifts- og vedligeholdelsesudgifterne kan holdes på et lavt niveau.

Klubben forventer af forældrene

 • at I bidrager til en positiv ånd og omgangstone i klubben - også når I repræsenterer klubben på udebane
 • at I viser respekt for arbejdet i klubben, og at I deltager i klubbens arrangementer og med afvikling heraf – både sportslige og økonomiske
 • at I deles om opgaver med vask af holdets spilledragt og kørsel til udekampe, samt at I er bevidste om det ansvar I har, når I kører med børnene
 • at I støtter og hjælper trænerne – især de unge, hvis der er behov for praktisk hjælp til kampe og stævner
 • at I er gode tilskuere, der roser og opmuntrer alle spillerne på holdet, og at I er gode forbilleder for børnene med god opførsel over for dommere og modstandere.
 • at I tager kontakt til trænere/ledelse og bidrager til problemløsninger ved evt. opståede uoverensstemmelser eller hvis I har spørgsmål generelt
 • at I tænker på, at det er dit/jeres barn der spiller fodbold - ikke dig/jer
 • at I betaler barnets kontingent rettidigt
 • at I er villige til at påtage jer opgaver for klubben som en del af det frivillige lederarbejde – for børnenes skyld, jf. næste punkt.

Frivilligt arbejde

Alle aktiviteterne i Svenstrup-Godthåb Fodbold udføres som frivilligt og ulønnet arbejde af trænere og ledere, som kun får dækket en del af omkostningerne med træner- og holdlederarbejdet, pasning af kantine og med lederarbejdet i fodboldudvalget. Desuden er fodboldafdelingen afhængig af en række indtægtskilder, som forudsætter, at også forældrene er villige til at gøre en frivillig indsats, så bl.a. medlemskontingentet kan holdes på et rimeligt niveau, samt at tilbud om deltagelse i stævner og fodboldrejser kan fastholdes.

Det drejer sig om forældrehjælp til bl.a. følgende aktiviteter    

 • salg af SIFA påskeskrabere. Hver spiller i Børn/Ungdom får tildelt 10 lodder for salg til forældre og familie samt evt. naboer. Overskud til fodboldafdelingen på ca. 25.000 kr. til rejse- og stævneaktiviteter. Tidsforbrug max. 1 time pr. spiller.
 • salg af julekalendere i lokalområdet (4-8 timer i løbet af november måned). Behov for ca. 35 sælgere. Overskud mindst 35.000 kr.
 • salg af juletræer - afhentning/salg/udkørsel. Afhentningsopgaven varer ca. 4 timer, ligesom salgsvagterne ansættes til 4 timer. Tidsforbrug til udkørsel varierer, men er typisk 1-2 timer pr. vagt. Overskud ca. 55.000 kr. 
 • afvikling af oprydningsopgave efter Karneval i Aalborg i maj. Varighed ca. 4-5 timer en søndag formiddag. Behov for 25 voksne m/k. Honorar 15.000 kr. 
 • afvikling af klubbens egne stævner, Fodboldskoler og hjælp som kampleder til 3, 5 og 8-mandskampe eller hjælp på stævnedage. 
 • afvikling af klubbens sommerstævne i uge 31/32 i form af hjælp med praktisk afvikling og diverse salg fra teltet. Overskud ca. 20.000 kr.
 • hjælp med salg i kantinen enkelte weekends eller aftentimer forår og/eller efterår. En kantinevagt er typisk på 4 timer. Overskud ca. 60.000 kr.

Forældretrænere/-ledere. Klubben er meget afhængig af, at der til stadighed kan findes nye frivillige trænere, holdledere, kampledere og klubledere samt hjælpere til kantinen i forældrekredsen. Det er en nødvendighed af hensyn til klubbens fortsatte udvikling.

Har du lyst til at yde en indsats og gøre en forskel til gavn og glæde for børnenes og ungdommens sportsudfoldelser, hører vi gerne fra dig – for spillernes og lokalområdets skyld. Lad SGIF forblive en unik klub. SGIF tilbyder træneruddannelse og betaling - du afsætter tiden.

Vi ser dig også gerne i lederteamet for at være med til at præge udviklingen.

 

Fodboldudvalget

Senest opdateret: Mandag, 27. februar 2017 15:08