Ledermangel - ja fortsat aktuelt Udskriv

Efter generalforsamlingen i november 2016 er det en kendsgerning, at foreningen fortsat ikke har en sekretær. 

 Det er bestyrelsens håb, at der melder sig kandidater til den ledig post i bestyrelsen/forretningsudvalget, så foreningen igen kan få en fuldtallig og slagkraftig ledelse til gavn for idrætsgruppernes arbejde "i marken" og foreningens anseelse udadtil og ikke mindst på den politiske scene, som en af kommunens største foreninger.

 Sekretærens opgaver er af mere koordinerende karakter med administrative opgaver i forbindelse med forretningsudvalgsmøderne samt bestyrelsesmøderne. Altså en form for "mail" fordeler og opsamler fra og til forretningsudvalg og bestyrelse.    

 

Bestyrelsen håber naturligvis på, at der i lokalområdet er personer m/k med mod og hjerte til at tage "kampen op" og sammen med den øvrige bestyrelse sætte dagsordenen for udfoldelsesmulighederne i Svenstrup-Godthåb Idrætsforening og dermed også være med til at præge lokalområdet generelt.

 

Banen er kridtet op - vi venter på rette m/k med fløjten og den ene linjevogter.

 

Vil du vide mere - så kontakt formand eller kasserer. Se under fanebladet "Bestyrelsen".   

 

Har du lyst til at tage fat i en idrætsgruppe, så henvend dig til formanden herfor.

Senest opdateret: Mandag, 19. november 2018 13:48