sport


 

Samværsregler i SGIF Udskriv

Foreningens medlemmer udviser gensidig respekt for hinanden og for det enkelte medlems position i klubbens organisation som medlem, træner eller leder.

Alle i foreningen uanset medlemsstatus taler ordentligt til hinanden. Ingen kommer med utilbørlige kommentarer om eller til hinandens udseende.

Nye ledere og trænere overgives aldrig fra start af sit virke i klubben eneansvar for en gruppe børn og unge.

Til stævner og sportsrejser med overnatning er der som hovedregel to trænere/ledere med pr. hold. Mindst en af disse er af samme køn som spillerne. I modsat fald orienteres forældrene inden afrejsen.

Ingen spillere, trænere og ledere og forældre har uberettiget adgang til modsatte køns omklædningsrum.

Ingen træner/leder inviterer enkelte børn/unge hjem privat uden forældretilladelse.

Forældre opfordres til at deltage aktivt i deres børns idrætsliv. 

Alle har pligt til at henvende sig til foreningens ledelse ved begrundet mistanke om træner/leders overgreb mod børn og unge.

Foreningens ledelse har altid pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og reagere hurtigt herpå, jf. klubbens beredskabsplan ved mistanke om og konstatering af overgreb mod børn og unge.

SGIF indhenter børneattest på alle ledere/trænere over 15 år, der har med børn og unge under 15 år at gøre, jf. gældende lovgivning. Afdelingsformanden er ansvarlig for, at attest indhentes og indsendes samt indestår for, at klubbens formand kan afgive årlig erklæring om, at lovens bestemmelserne er overholdt.

For offentliggørelse af person- og holdfotos på SGIFs hjemmeside skal ALLE medlemmer afgive skriftligt samtykke hertil. Indtil videre er det besluttet at afdelinger, som ønsker at offentliggøre fotos af enkeltpersoner eller holdbilleder på SGIFs hjemmeside, skal indhente skriftligt samtykke hertil fra de afbildede personer.

Senest opdateret: Søndag, 18. marts 2012 20:05